(English below)

Het Holland Danse Spektakel (van 14-18 april) 2022 is geannuleerd!

De organisatie Stichting Brabant Danst heeft besloten het evenement voor 2022 af te lassen. Door de corona maatregelen zijn er te veel onzekerheden om het evenement op een veilige manier door te laten gaan, zeker ook ivm alle internationale paren van de rolstoelwedstrijden.

Verder kreeg de stichting van het evenement te maken met het plotselinge overlijden van de hoofdorganisator van het evenement, Hans Verhoeven op 6 januari 2022. We willen iedereen hierbij bedanken voor al het medeleven dat we ontvangen hebben.

Namens Stichting Brabant Danst, Annette Verhoeven en medewerkers

(English)

The Holland Danse Spektakel (from 14-18 April) 2022 has been canceled!

The “Stichting Brabant Danst” organisation has decided to cancel the event for 2022. Due to the Covid rules and regulations, there are too many uncertainties to allow the event to take place in a safe way, especially because of all international couples of the wheelchair competitions.

Furthermore, the organisation of the event had to deal with the sudden pass away of the main organizer of the event, Hans Verhoeven on January 6, 2022. We would like to thank everyone for all the sympathy we have received.

On behalf of Stichting Brabant Danst, Annette Verhoeven and staff