Corrie van Hugten Award

 Corrie van Hugten, een pionier van het rolstoeldansen in Nederland en een ambassadeur voor het rolstoeldansen wereldwijd, zet zich al ruim 40 jaar met hart en ziel in voor deze vorm van sport. Dit is niet onopgemerkt gebleven, want zij is al hoog onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En nu, tijdens het 30-jarig jubileum van het Holland Dans Spektakel in 2018, waaraan zij zo veel heeft bijgedragen, vindt Stichting Brabant Danst het een mooie gelegenheid om haar te bedanken voor haar immense inzet en haar te eren met een speciale award: de Corrie van Hugten Award.

Vanaf 2018 zal tijdens alle dagen van de World Cup rolstoeldansen in Cuijk een prachtig kunstwerk, ontworpen door vormgever Dennis Kruse, worden uitgereikt aan het danspaar met de meeste eerste plaatsen. Wereldtopper of beginner, iedereen komt hiervoor in aanmerking.

Wij vinden dat Corrie van Hugten deze award meer dan verdiend heeft. Zij heeft niet alleen veel betekend voor het Holland Dans Spektakel, maar ook voor de wereldwijde verspreiding van en erkenning voor het rolstoeldansen. Ze is een voorvechter van gelijke kansen voor mensen met een handicap in de maatschappij. Door een hechte samenwerking tussen Stichting Brabant Dans en Stichting Rolstoeldansen Nederland is de World Cup in Cuijk het grootste rolstoeldansevenement ter wereld geworden. En dat rolstoeldansen onder de paraplu van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) is komen te vallen, ook daarvoor heeft zij zich ingezet. Door lezingen tijdens internationale congressen, demonstraties voor Nelson Mandela en vele persoonlijke contacten heeft Corrie van Hugten een flinke steen aan het rolstoeldansen in de hele wereld bijgedragen. En aan de verbeterde positie van gehandicapten in de maatschappij.

Corrie van Hugten is thé pioneer of wheelchair dancing in the Netherlands, and an ambassador for wheelchair dancing worldwide. She has been fully commited to this sport for more than 40 years. Her effort has not been overlooked: She was awarded with the Dutch Knight in the Order of Oranje-Nassau. And now - during the 30 year jubilee of the Holland Dans Spektakel in 2018, to which she has contributed a lot - the Brabant Danst Foundation wants to thank her for her immense dedication and would like to honor her with a special award: the Corrie van Hugten Award.

From 2018 onward, during every day of the World Cup Wheelchair dancing in Cuijk, a beautiful work of art designed by Dennis Kruse, will be aardend to the couple with the highest number of first places. Either world class dance of beginner, everyone has a chance of winning.

We believe that Corrie van Hugten deserves this award. Not only did she make a difference for the Holland Dans Spektakel, but she als achieved this for worldwide recognition of wheelchair dancing. She is a campaigner of equal oppurtunities for people with disabilities. The World Cup in Cuijk has become the largest wheelchair dance event in the World thanks to the close cooperation between the Brabant Danst Foundation and the Dutch Foundation for Wheelchair Dancing. The recognition of wheelchair dancing as part of the International Paralympic Committee (IPC), is also by cause of her dedication. Through lectures during international congresses, demonstration for Nelson Mandela and many personal contacts, Corrie van Hugten has supported wheelchair dancing in the whole world and improved the position of disabled people within society.